10/09/2015
Hòang Xuân Sơn : hai ngày 7&8. tháng mười 2015

clip_image002

Một Đôi – Tranh : Mai Tâm

 

chót v(z) ót

những người đinh ninh mình đỉnh cao

khỏi mất công leo trèo

ngồi lâu hóng gió

hứng những cơn mưa rào

 

mưa trời tự sướng

có khi chèm nhẹp

mặt mũi. tóc

và tai

 

hoang huyền

ngày nào cũng nghe t(r)ường vân chộn rộn câu chữ

mình bỗng phát đau mắt hột cườm

dụidụi. trân châu hề

lệ tuôn lã chã

mùa thu ơi thu                         ơi

vàng chi tóe lửa

năm nay bay lạc con diều

chẳng mang dấu hiệu gì lăm le báo tử

bạn đi rồi bạn đi hơn năm

dôi ra mấy tuần bạn đi một hơi mấy chùm

lạnh màu hoa khế

chuyến xe đò mang họ tên người tiếp dẫn

ổ bánh mì tha phương

 

tương cận

quanh quẩn những đường ray

thì quẩn quanh khu rừng ám khói

mùa thu chiết một lượng mây trời

rồi rà xuống cơn thụ vàng

giải mã

những vết mưng bồ đề

lá đỏ đâu rưng rức. mắt

sao tóe lửa đồi cờ

cuộc phiếm du rề rà tang thương kỳ hiệu

hồ bơi mùa thu im ỉm

nước

và cợn lá

người giữ trẻ xâu chuyền lũ bé con lùa đường qua líu ríu

tôi vẫn làm người chạy bộ kinh niên

thở hụt hơi

ngoài trời bất động

này chú sóc nhỏ đừng giật mình

tôi cũng chỉ là người ăn hột

như em

 

[trong ngoặc]

bọn nhà giàu bủn xỉn

một ngày bỗng trở chứng tiêu hoang

mắc mớ chi tới mình

bạn đừng vội tin điều không tưởng

những bài thơ trở dạ

đêm hôm

hoàng xuân sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015