10/12/2015
Như Thương : ĐÔI MẮT THẲM SÂU

Trong đôi mắt tối thẳm sâu

Vẫn còn rực ánh hỏa châu thuở nào

Của ngày chiếm lại đồi cao

Đại bàng thức trắng, trăng sao kinh hoàng

Đất thành địa ngục tan hoang

Chết người lính trận vai ngang kiêu hùng

Là như chiến mã nghìn trùng

Hí câu vọng quốc đêm chùng nước non

Đạn bom giữa cuộc vuông tròn

Lệnh bài sinh tử chẳng còn biết ai

Rừng ơi, ta một đời trai

Chờ trăng chờ giặc nơi ngoài biên cương

Giang sơn thành bãi chiến trường

Còn đâu gấm vóc, tang thương đau lòng

Trả ơn nợ nước núi sông

Chút xương, chút thịt, máu hồng đêm nay

Gói gì với nắm đất này

Đất nâu nâu đỏ bọc thây anh hùng

Gói theo ánh mắt vẫy vùng

Dẫu giờ đã khép mịt mùng thiên thu

 

Như Thương

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015