10/13/2015
Hòang Xuân Sơn :cửa náo.xứ đèo

clip_image002

Đồng Quê – Tranh : Mai Tâm

 

cửa náo

bụi lầm

một thuở khai môn

cửa mở cửa mở

rước hồn vào chơi

áng mây thưa. dạ bên             đời

nơi tường thuỵ có

ngoài trời thì không

làm sao em nhớ tóc bồng

gió chui khe hở

mà bông vẫn hường

thôi về nhuốm lại thắt lưng

cột thơm trăm búi

nghi hồng cổ trang

 

xứ đèo

cửa han

đời rỉ một lần

nước sơn hệ lụy

ăn dần tóc tơ

ngày cuồng như một bãi xe

chuyến đi chưa tới

chuyến về đợi không

mon men. phiền não chất chồng

đã thu nghiệm tới mùa đông giảo hình

bấy giờ. bên cạnh

phiêu

sinh

mày râu đã nhược

mấy tình lưu vong

 

hoàng xuân sơn

juillet/octobre – 2015

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015