10/24/2015
Hòang Xuân Sơn: chớn chở

clip_image002

Thu Sớm – Tranh: Mai Tâm

mưa

một ngày mưa rả rích

chợt nghe mình lích kích

rớt hột. in tuồng như

lâu lâu rơi bình bịch

đeo dính cứng tuồng tích

chẳng có gì to nậy

gieo hột với vun trồng

chừ đất. đi mất đất

chỉ còn ngực với mông

còn ngồi ê cử tọa

quen lâu. dòm vẫn lạ

một cái bóng ồm ồm

bay theo đời tá lả

 

ăn. một nghệ thuật

chúng ta ăn bằng quá khứ. đừng buồn. quá khứ bao giờ cũng khó nhai

chúng ta ăn bằng tương lai. đừng khóc. tương lai lúc nào cũng khó nhá

chúng ta ăn bằng hiện tại. đừng vui mừng. hiện tại chỉ là con số 0

 

chẳng ra gì

nùi một nùi dễ sợ: chăn và mền

con cá dưới sông trườn lên bộ

sáng mưa bay đầy lông vũ

mưa ở xó nào trời thu. quên

 

tha về một đám mây bỏ ngỏ

thấy trắng dã con mắt nhìn

vách đụng trần nhà tường mọc xéo

rồi nín thinh cuộc tình im

 

đừng tơ tưởng gì đêm mới róc

đi hết vỏ. lá và cành

mộng chỉ là con đòi phiên trải

hết đông nhàu hột muối xuân xanh

 

miệng ngậm táp lưỡi câu

màu hoa lây lan sâu bọ nhớ

mặt đẹp cười sưng phiến gân

thu hết đồ lề vô túi xách

rồi bước đi. một gã thất thần

 

hoàng xuân sơn

tháng chín tháng mười/2015

 

 

 

 

©T.Vấn 2015