11/13/2015
Lê Mai Lĩnh : Những Ngày Tôi Muốn Chết

clip_image002

Tôi không còn trẻ để thiết tha, tham lam về sự sống từng ngày

Tôi đã quá già để nghĩ về một cái chết sao cho thật sự ngon cơm

Một cái chết sẽ không bao giờ chết

Tôi muốn tham gia vận động lịch sử

Tôi muốn làm viên gạch lót đường cho tuổi trẻ đi tới

Tôi muốn được làm nấc thang cho lịch sử đi lên.

Tôi muốn chết không là cái chết vô danh.

 

Tôi muốn tôi là một tiếng nổ giữa BA ĐÌNH

Cũng là giờ cáo chung độc tài, tàn bạo.

Tôi muốn tôi là tiếng nổ giữa BẮC BỘ PHỦ

Tanh bành thân xác của lũ người bán nước, tay sai

Tôi muốn tôi là tiếng nổ trong tòa nhà quốc hội bù nhìn

Cho tan xác bọn người phản dân, hại nước

 

Tôi muốn là trái bom banh nát những tượng đài

Từ NAM chí BẮC của tên tội đồ dân tộc

HỒ CHÍ MINH.

 

Cũng có thể tôi sẽ làm ngọn lửa tự thiêu trước tòa nhà LIÊN HIỆP QUỐC

Để đánh thức lương tâm nhân loại

Trước nỗi oan khiên, nhục nhằn của nhân dân tôi mà thế giới làm ngơ

Cũng có thể tôi sẽ mổ bụng tại Hoa Thịnh Đốn, Paris, Luân Đôn…

Để phản đối hay lên án những người lãnh đạo đồng lõa hay bao che tội ác

NHỮNG CON NGƯỜI HAI MẶT

Miệng nói điều nhân nghiã, đạo đức

Nhưng lại bắt tay, nói cười,thân thiện với những tên BẠO CHÚA

 

Vâng, tôi đang những ngày muốn chết

Tôi muốn mình là quả bom nổ giữa dinh lũy bạo tàn.

Là khẩu đại pháo bắn vào thành trì Cộng sản

Là trận cuồng phong xô ngã độc tài

Là ngọn thủy triều cuốn trôi tập đoàn tay sai Đại hán.

Vâng, tôi đang những ngày muốn chết

Vâng, tôi đang những ngày suy nghĩ và tìm cho mình cái chết

 

Nhin máu anh em tôi đã đổ trên những đường phố quê hương

Nhìn những chiếc dùi cui, những nắm đấm vung lên trên thân xác mẹ già thiếu nữ

Đã làm đau tôi, không chịu thấu

Hãy cho tôi chết

Xin cho tôi chết

Một lần vì TỔ QUỐC, ANH EM.

LẼ MAI LĨNH

8/11/2015

 

 

 

 

©T.Vấn 2015