11/28/2015
Hoàng Xuân Sơn: chính th[tr] ị

Pho Thi

Phố  Thị – Tranh: Mai Tâm

tôi là một người cứng rắn mau nước mắt

tại sao?

tại vì cơ bắp mọi chốn đã mềm nhũn

trước giờ thính thị

thà cứ điếc đui như trời và câm

như đất

 

đất không chọn lựa luống cầy mắt xích

có những con người sinh ra lắm mồm

có những miệng hến

hình nhân giữa đồng

bện thuốc. lửa rơm

và triệu triệu mõm cá vàng láp nháp trong chậu bình thời sự

 

bọn làm nên thời cơ thời buổi nào cũng hãnh diện

về quai, xách

nách mang những túi gió lèo

chân mang ủng thối

có những cú đội trời không ướt đất [*]

và muôn cú đạp đất chết người

 

nhân loại thờ ơ

mạch đời vô cảm

những trái tim đứng bên lề

chờ cơn bạo loạn

hãy nhìn sâu trong mắt

chắc gì gương soi phản diện tâm hồn

đàng sau mỗi tấm gương

có bàn tay lăm le chực chờ

xóa tên hiện hữu

 

 

hoàng xuân sơn

23, 24 novembre 2015

[*] Mưa Không Ướt Đất, truyện – Trùng Dương

 

 

 

©T.Vấn 2015