11/28/2015
Như Thương : QUÊN CHƯA YÊU NGƯỜI…

như thương

Bỗng dưng anh đến bất ngờ

Hữu duyên hay chỉ tình cờ gặp nhau

Tạ ơn giây phút nhiệm mầu

Của ngày hội ngộ tóc màu còn xanh

Mai kia tóc sẽ phai nhanh

Chút sương pha gió hóa thành bạc phơ

Ừ thì tình vẫn như thơ

Vẫn còn rộn rã theo tờ thư xưa

Một ngày lòng hỏi nắng mưa

Có bao giờ đã… quên chưa yêu người

Chỉ mê mải với đất trời

Với hoa cỏ lạ, với đời sớm mai

Đâu ngờ tình đã hoài thai

Thành dòng thơ giữa dặm dài nhân gian

Để riêng trong cõi mộng tràn

Có Em-Ta vẫn muôn ngàn khát khao

Trăm năm mấy nhịp trăng sao

Yêu người yêu cả những lao đao tình

Như Thương

(Mùa Tạ Ơn 2015)

 

 

©T.Vấn 2015