12/22/2015
Hoàng Xuân Sơn : thời tiết độ 3

clip_image002

Biển Tím – Tranh : Mai Tâm

 

trần gian

buông lạnh cẳng trời

mỗi năm tuyết lú

rừng trôi đại ngàn

tôi-bơi-trong-mùa-lang-thang

tìm con gấu ngủ

miên man lục hồng

xuân chờ đâm chồi nẩy bông

hay chăng đồi vũ

bay lồng lộng                         mưa

đời người buổi sớm buổi trưa

đâm sầm buổi tối

trăng vừa hát

câu ở đâu cũng có sắc mầu

năm nay xá lị

mùa sau ổi vàng

 

hoàng xuân sơn

21 novembre 2015

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015