01/09/2016
Như Thương : BIỂN SÔNG CUỒNG NỘ

clip_image002

Tâm giữ lửa, nung khí hồn dân tộc

Đất ngàn năm sông núi sẽ trường tồn

Giặc Bắc phương sa chân vòng nô bộc

Lạy ngoại bang đem non nước vùi chôn

 

Người khổ lụy biển Đông gào mộ gió

Cửu Long Giang mặn tiếng khóc dân nghèo

Đêm Trường Sơn nghe tiếng rừng lá cọ

Vọng hờn căm cây ngã rạp chân đèo

 

Khăn tang nào từng đêm về vọng bái

Chinh chiến tàn, cuộc rượu tưới mồ ai

Dân quê tôi vẫn sống đời hoang dại

Ăn rau rừng, uống nguồn nước sơ khai

 

Ta ngồi đây nghe biển sông cuồng nộ

Nghe đất trời phút chuyển động phong ba

Để rạng ngày thuyền vui reo sóng vỗ

Hồn quê hương thơm hương áo lượt là

 

Ngày quang phục ánh cờ vàng rực rỡ

Màu cờ xưa một thuở phủ mộ anh

Ba sọc đỏ dòng máu anh trả nợ

Nợ núi sông, anh ngã gục bờ thành

Như Thương

(Tháng Giêng 2016)

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016