01/21/2016
Phạm Đức Nhì : HAI LỐI RẼ

 

clip_image002

Kiếp Khác – Tranh : Trần Thanh Châu

 

Trên đồi Golgotha (1)

trước khi chết

một tội nhân gian ác

bị đóng đinh trên thánh giá bên cạnh ngài

lên tiếng kêu cầu:

“Ông Giê-Su ơi!

Khi vào nước trời

xin hãy nhớ đến tôi.” (2)

 

Và ngài trả lời:

“Này, ta bảo thật cùng anh

hôm nay

anh sẽ được ở cùng ta trên thiên đàng.” (3)

 

Một tội nhân khác

giết người hàng loạt

bị tuyên án tử hình

sắp đến giờ án thi hành

linh mục vào phòng giam phủ dụ

“Nếu chấp nhận tin Chúa

ta sẽ xin ngài

tha thứ tội lỗi của con dưới trần gian

linh hồn con sẽ lên thiên đàng

đời đời hưởng Nhan Thánh Chúa”

 

Ôi, Thiên Chúa lòng lành vô cùng!

Chỉ cần chấp nhận, tin ngài

(dù chỉ vài phút trước khi từ giã cõi đời)

ngay cả những kẻ tàn độc nhất

phạm tội ác ghê gớm nhất

trái tim ngài vẫn rộng mở

để tha thứ

cánh cửa thiên đàng vẫn rộng mở

đón họ lên

hưởng phước đời đời

 

Tôi hỏi một vị sư già

“Thầy nghĩ sao về tấm lòng đại lượng của Thiên Chúa?”

“Tình thương ấy bao la quá”

Vị sư trả lời

“Đức Phật không làm được như thế

ngài dậy đệ tử

nên có tâm từ bi

không giận

không khinh ghét chúng sanh

không hại

dù kẻ lành người dữ

nhưng ngài cũng như ta

không có quyền tha thứ

không có quyền mở cửa thiên đàng

 

Nếu có căn cơ, có duyên tu học

chúng sanh sẽ được cảm hóa, được chỉ đường

gieo nhân hiền để khỏi ăn quả ác

chuyện lục đạo luân hồi (4)

hay thênh thang giải thoát

quy luật

sẽ tự nó vận hành”

 

Tôi đứng ở ngã ba đường

phân vân trước hai lối rẽ

 

Chú thích:

1/ Còn gọi là Đồi Sọ (Skull Hill) nơi Chúa Giê-Su bị đóng đinh

2/ Luke 23: 42

3/ Luke 23: 42

4/ Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, cõi trời (chư thiên)

Phạm Đức Nhì

nhidpham@gmail.com

©T.Vấn 2016