01/22/2016
Như Thương : NỢ MỘT CHỮ "EM"

clip_image001

Nợ tình, nợ một chữ “Em”

Nợ trăm mối buộc từ thềm năm xưa

Nợ cây cỏ nợ nắng mưa

Nợ hoa với bướm thuở chưa tan trường

Nợ câu hát của vấn vương

Nợ cung đàn giữa đêm trường thênh thang

Nợ son, nợ phấn rộn ràng

Nợ đuôi mắt liếc bên hàng giậu quen

Nợ đêm song cửa cài then

Nợ ly rượu cạn say men xuân tình

Nợ ngày nhật nguyệt lung linh

Nợ trăng khuyết tỏ lặng thinh đi về

Nợ dòng sông chốn chợ quê

Nợ nghìn xưa một câu thề ngày đi

Nợ duyên môi thắm lạ gì

Nợ hoa đơm nụ Xuân thì hoài thai

Nợ hương trầm tỏa dáng ai

Nợ tay người lặt lá mai năm nào

Như Thương

 

 

 

©T.Vấn 2016