02/06/2016
Hoàng Xuân Sơn : Chùm Thơ Cuối Năm

clip_image002

Ảnh : Lưu Na

 

t á o v ề t r ờ i

lụmcụm. lùmcùm. khiêng

khập khiễng chân 3          kiềng

đầu rau ông bếp khóc

lạnh cả rồi. truân chuyên

 

ai về nom xó xỉnh

săm soi cái rác buồn

bốn mươi rồi chưa khỏa

một trận càng mưa tuôn

 

vẫn ruộng bùn đất nẻ

cứ chân mốc chân phèn

xuân về day cỏ cú

con quạ nằm. rất đen

 

ré một hồi. đi mất

lạnh cẳng. vua không về

bếp tàn. hoa lẫm chẫm

trắng một lòng hai quê

 

thơ cò mổ. cuối năm mùi sang năm thân

 

tí quạu

cái bẻng mặt quạu cọ

chẳng ra cái giống gì

đầu năm. tươi một xí

mỉm cười con chi chi

 

đánh vật

tiếng phèng la đổ xuống

dựng thân còm nhỏng lên

hò reo mình đô vật

muôn năm với trụ đèn

 

rơi

chia sẻ. đặng hay không

thì cũng từng ấy chuyện

rơi chiếc hay rơi chồng

cũng làm mình đau điếng

 

hò. . . ò. . . o

rản cổ. ho rổ cản

gió máy chui vào đâu

bàn tay mưa lạnh cẳng

ngăn một bước qua cầu

 

eo

một ngày trôi ì èo

một năm bay vù vèo

cố trụ hai chân đứng

mà đời vẫn hút heo

 

thực nghiệm

mở mắt ra mà xem

trời buồn. mi khép lại

miệng cười của cô em

xanh như tàu lá chuối

 

tết

em đừng núm thỏi son

cho chết hồng nguyên đán

hãy chép một vuông tròn

chương đất trời xán lạn

 

 

 

chấm phá

mặt trời thu lại trong quả gấc

cớm gai đơm hồng lễ tết

giú oản xôi ngọt mềm xên hương nếp mạ

từ gióng tao nôi trẩy bồi thanh thú

lối đi những quân bài cọ cứa chúc xuân

a                    nồi bánh hương nồng

lời đầu năm thiêng như mật

viên kẹo sen bận áo màu

xanh đỏ tím vàng huyên náo

nhanh nhánh hòn bi ve

sau rèm tố nữ

 

ưư                 mới tinh lộc non mưa phùn bay

cái rét chơm chớm giao mùa

áo lương nhung ngoại cài bông sứ

thơm nức cả gian nhà

không nhắp rượu mà hồn ngây ngây

tuổi thơ ơi

mộng đầy

 

Hoàng Xuân Sơn

tháng chạp quý tỵ

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016