02/22/2016
Như Thương : NÍU ÁO THƠ

clip_image001

 

Ừ thì cứ để thơ bay

Dăm câu lục bát mượn vay chốn này

Thơ về với cõi trời mây

Mai ta níu áo thơ bay lên trời

Trần gian ngó xuống nửa vời

Cũng đầy hoa bướm một thời mải mê

Rồi quên đắm đuối nguyệt thề

Trăm năm khép lại theo về hư vô

Lặng thinh khoảng trống mơ hồ

Chỉ còn để lại sóng xô giạt tình

Còn đêm nghiêng ngả với tình

Câu thơ khờ dại cũng hình như say

Chân ai cuống quít chốn này

Buộc chi một sợi tóc mây đa tình

Vói theo tiếng gọi dặm nghìn

Kiếp sau hỏi lại lòng mình đã yêu

Chưa gì bóng đã xế chiều

Để thơ cuồng chữ ít nhiều đắm say

Như Thương

©T.Vấn 2016