03/30/2016
Lý Thảo Yên : gốc mai già

IMG_4812

    Ảnh : Lưu Na

 

Thao thức từng đêm bóng dõi hình

Bềnh bồng trôi một kiếp phù sinh

Trăm năm còn mấy mùa xuân nhỉ

Cho cội mai khô kết nụ tình

 

Nghe những thanh âm rất muộn màng

Từ cung đàn ủ nỗi mê hoan

Hồn ta men rượu đời say tỉnh

Trong những ân tình vội hợp tan

 

Gom hết tinh hoa của đất trời

Trên thân thánh nữ của đời tôi

Xin ôm thánh giá thay vai chúa

Cho dẫu đời hằn những vết roi

 

Trời ở đây vừa sang tiết xuân

Có con chim hót ở trên cành

Lòng anh cũng mới vừa đơm lộc

Em hái đi trăm giấc mộng lành

lý thảo yên

 

 

 

 

©T.Vấn 2016