04/30/2016
lý thảo yên : DẤU BAN MÊ

clip_image002

Trên Đỉnh – Tranh : Mai Tâm

 

 

Đường này ư, dấu Ban mê

Ngày tôi trở lại bốn bề khác xưa

Cây vàng khô, lá vàng đưa

Buồn ngơ ngác lạ, chân ngơ ngác buồn

Phố thị xưa dấu bụi mòn

Hanh hanh nắng đổ nghiêng con dốc già

Ô hay ! nhìn mãi không ra

Lối rêu phong cũ, bóng tà dương đâu

Quanh co dăm khúc chiến hào

Ai phơi tủi hận bên rào kẽm gai

Não nề nghe mảnh hồn rơi

Mênh mang ký ức một thời xa xưa

lý thảo yên

 

 

 

©T.Vấn 2016