05/08/2016
Như Thương : DÒNG SÔNG NHƯỢC TIỂU

clip_image002

Quê hương tôi có dòng sông nhược tiểu

Nên sông buồn cạn trơ đáy thịt da

Thắp nén hương ở cổng vào đền miếu

Hỏi thánh thần, đâu sông nước phù sa

 

Sông quê tôi giề lục bình trôi giạt

Tự nghìn năm xuôi con nước đổ tràn

Cánh cò trắng hồn nhiên theo bát ngát

Đầy ắp tình, con cu gáy mênh mang

 

Sông quê tôi hình hài còn nguyên vẹn

Hay bây giờ đã chia bảy xẻ năm

Để câu hò chiều nay chừng như nghẹn

Để ca dao nghe đứt ruột trăng rằm

 

Sông quê tôi giữa nghìn trùng dâu bể

Gắng gượng về nuôi hạt lúa vàng rơm

Dòng sông mẹ ôm bầy con đã trễ

Cánh đồng khô, chết nhánh trĩu đòng thơm

Như Thương

 

 

 

 

©T.Vấn 2016