05/21/2016
Hoàng Xuân Sơn: thở

clip_image002

Hoa Hướng Dương – Tranh : Mai Tâm

 

nhớ Duyên Anh

 

1. bây giờ đi đâu cũng gặp cường đồ

cái mác cái rìu chém vô tội vạ

chưa hề hé lộ. lúc nào hiệp sĩ núp trong cái giống

nhờ nhờ nửa nam nửa nữ chẳng ra làm sao

tôi phục những em bé thân còm

đội nắng chan mưa đi tìm tuổi thơ

chết đuối ngoài đống rác trong bịch nhựa

chương ơi chương ơi

bây giờ quả bóng giao lưu ngoài sân ác

cuối sào vườn

ổ rắn cắn tổ chim

 

2. văn đã chết cùng những bức tranh lụa

hàng quán không như xưa cạo vỡ nhọ nồi

ngự viên ôi ngự viên

con đường chảnh

lối về sạn thận

bãi úng tường mưng mức dấu cỏ

xên mùa

 

3. con đê hồng liệt lũ

khóe dâng trào tổ kén xa hoa

đại dâng tiên thời lớn tịt

bọn người la cà khắp hang ổ

rình đâm một chú cá kèo

tôi thở bằng bóng nước

em ơi

 

hoàng xuân sơn

năm năm mười lăm

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016