06/23/2016
Như Thương : GHE ĐỢI DÒNG SÔNG

 

clip_image003[4]

Đâu ngờ sông đã cạn dòng

Ghe nằm ngóng đợi nước rong, nước ròng

Hồn ghe rạn nứt cõi lòng

Đâu bờ, đâu bến hỡi dòng phù sa

Tự nghìn năm đã thiết tha

Câu hò đắm đuối sao ta đôi bờ

Câu thương, câu đợi, câu chờ

Cầu xưa nối nhịp mà giờ biệt tăm

Cạn trơ đáy chỗ trăng nằm

Còn đâu bóng nguyệt ngày rằm tháng Giêng

Nước xuôi lặng một chữ thiền

Dẫu trong dẫu đục vẹn nguyên với đời

Chỉ thương sông vắng tiếng ơi…

Đò ghe đợi khách đầy vơi thương hồ

Mai người nước mắt cạn khô

Như đời sông cạn theo vô thường rồi

Ghe buồn nhớ thuở dạt trôi

Nhắn người tứ xứ mặn môi khóc thầm

Như Thương

 

 

©T.Vấn 2016