07/25/2016
Hoàng Xuân Sơn: thấy sao

 20110319FullertonCA_13

Ảnh: Lưu Na

 

khấn vái lạ kỳ

những cái phiêu buổi tối nằm ấp chảo đồng bằng

quai hàm to đồi nương hụp lặn

mụn nhọt tha phương

cứ trầm trồ một lúc rồi biến đi đâu

khuôn diện nền nã.  tinh tươm này thanh xuân một mẻ

vợt.  lưới.  hiện ra đóa môi thiệt xinh hát hà xứ

quay.  trổ lại mình đám cờ rình rang chạy hiệu

trận chày hoang dã

bóng nện thổn thức ngoài rừng

em biết những gì em không hiểu

là lúc mùa màng chấn hưng

 

cái đáy quần cạn cợt người cứ muốn om sức tầm vông

cơ chế hết rồi bọn ạ

chiều vong hái đồng lộc                      đa thánh

rồi cướp giật tới đồn mang-thít xa hoa

trụ bến.  trụ

xanh xương

sống không hề mường tượng mình

lắm lúc bành bút

lụy hàm xoong chảo vô tư

những cái nết sấn sổ ra ngoài áo nghĩa

đía ngồi xóc đĩa

mù mờ phương trận đi đêm

thì quỷ ma cũng có.                   thời nào

cái thân rách chầm chầy hàng mã

may rủi làm sao củi lả chẳng còn

hàm hồ giấc búa bửa

bát cơm vuông vức thừa tự mấy đời

 

mình có lòng thành tuồng như trời muốn dứt

không cho ăn vạ lũ hèn

cơn thịnh nộ đồng tử nhân hai

ngó bạ đâu cũng thấy xương bồ rất kiệm

mà núi đá khô dần

những kẽ rêu

con đường học cứu lún dần chỗ vô sách

chữ lóa màn cời e rằng đâm-ty khóc giấu

bề lão đuột râu

nọ . . . . . nọ . . . . .

sưng bầm một nhánh phiêu

 

nằm ngửa.  chân bạng ra sen đầm trôi tuột

bạn dạy thở an vi cho tới hồi sung thực

sẽ thấy huyền hồ sở đắc

triệu chòm sao

 

hoàng xuân sơn

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016