08/04/2016
Hoàng Xuân Sơn: đoạn nhớ anh mậu binh

duong-nghiem-mau-anh-cua-tran-cao-linh- 

  Dương Nghiễm Mậu

(Ảnh : Trần Cao Lĩnh)

         tên nguyễn văn tèo quê đâu

         nhà ai con cái

         khai mau thật thà

 

chiếc kim đồng hồ

rớt xuống giọt mắt

khóe cười tinh anh

chớp tắt tắt chớp

cũng đành cũng đành[*]

thì thôi đành cũng

gờn gợn xuôi tay

sáng trưng ban ngày

ban đêm chúi nhủi

ngoài hàng ba đen

cái lồng đèn đỏ

cái lon bới tìm

vòng xoáy trôn ốc

củ nâu bao tải

gân thiu lá bánh

bột gặm đầy tường

khẩu hiệu khẩu hiệu

ì xèo danh tánh

tanh bành té bựa

nghe đâu nếp tẻ

nằm trong ruồi bu

cái mác cái rìu

cứ chặt cứ chặt

tung tóe nước độc[**]

bá tánh banh tá

đất chết lâu rồi

thì thôi đành vậy

 

hoàng xuân sơn

bốn tháng tám 2016

[*]  [**] Cũng Đành – Tuổi Nước Độc,

tên truyện; nhan sách của Dương Nghiễm Mậu

 

 

©T.Vấn 2016