09/13/2016
Hoàng Xuân Sơn: mang đi cùng

 

pho-thi

Phố Thị – Tranh: Mai Tâm

khựng lại nỗi đau.  hứng.  chờ

việc phải đến cũng như hơ lửa tàn

ví dầu.  ấm chút quan san

cũng xin bình tọa

nghe đàn khiếu âm

điện ở đâụ  lóa.  trăng bầm

mùa rơi hột .  lá.  ngoài tâm cửu hằng

miệng cười còn nhớ giung giăng

nên thơ tình cuối cũng bằng lòng cho

mạch suối.  chìm.  như ánh tro

mênh mang xám sắc

chuyện trò ôn nhu

sống.  mang đi cùng.  ngục tù

mưa ngoài khe ải

oan vu nghiệp trùng

 

hoàng xuân sơn

19/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016