09/13/2016
Như Thương: TA RỜI TRẦN GIAN

mong-khoa-than-1

 

Khuya ta thức với Nàng Thơ

Đêm ra mắt sách ngẩn ngơ nguyệt vàng

Bỗng dưng ta chợt ngỡ ngàng

Ơ hay con chữ mộng tràn ái ân

Bên ta, em đóa trong ngần

Dẫu đời thăm thẳm những lần lụy vương

Tháng ngày nhặt nhạnh câu thương

Gói trong câu nhớ dặm trường đã qua

Muôn trùng rêu phủ nhạt nhòa

Ngoái nhìn trang sách tưởng là thiên di

Mai em trôi hết xuân thì

Hồng nhan cánh mỏng còn gì đóa hương

Lỡ chừng theo gió muôn phương

Hồn em lạc mất phút vương vấn tình

Bẻ đôi trời đất lặng thinh

Tìm em vạn dặm đã nghìn năm xưa

Ẩn trong chữ nghĩa sớm trưa

Hương trà, hương rượu, hương mưa nắng đời

Rủ thêm rực rỡ mặt trời

Bóng trăng, đồi núi… ta rời trần gian

Đem thơ lên chốn mây ngàn

Thả rơi con chữ mênh mang giấc tình

 

Như Thương

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016