09/30/2016
Hoàng Xuân Sơn: lục bát ở denver

pho-thi

Phố Thị – Tranh: Mai Tâm

                           không có cơm

                                      chỉ còn cháo


để mặc tóc trán bay.  xòa

để mặt dính gió bù loa phận đòi*

giờ này mình bước liêu xiêu

không gậy chống cũng rấn liều phong ba

cứ mặc sương ngoài hàng ba

để lạnh ốm nghén một tòa phôi thai

trôi              trôitrôi         dài trôi dài

mình trôi như thể một vài phiên trôi

 

định vị một khúc.  rồi thôi

ngồi im như tượng.  núi.  đồi ra riêng

ở lại mần chi đau miền

chia năm xẻ bảy buồn thiêng mấy kỳ

tới hồi tràng hạt lâm ly

lết qua tới bến vụng quỳ chân đau

 

hoàng xuân sơn

13.9.16

*mặt bơ phờ dính gió bao la – Tô Thuỳ Yên

 

 

©T.Vấn 2016