10/05/2016
Hoàng Xuân Sơn: trang lùm ở phố D.

thu-som

 Thu Sớm – Tranh: Mai Tâm

 

 nết

 làm thơ chết ngốt mần thơ khiếp

chết ngộp con thơ chữ ló bài

cứ hễ một tràng buông tay bút

cái nết thâm thù cái nết dai

 

 

khinh binh

 kéo sóng giật lùi phía sau

để cho phía trước bạc đầu xung phong

 

 

thở

 hổn hển mày râu hổn hển tào

con rùa hổn hển bò theo sau

đất cát ruộng vườn cong đít thở

hổn hển muôn niên ngó thiệt rầu

 

 

chuyện vườn

cây húng lủi tọt vô vườn

tìm con sâu róm bỏ đường khoan thai

ví như biển động còn dài

thì con cá chết nằm ngoài tai ương

 

 

chuyện biển

cá chết chưa hết chuyện

biển tởm lợm hình hài

lũ cán ngố xuống tắm

chắc hết đường đầu thai

 

 

tú(ụ)i bay

triện đóng rồi.  sao chưa đi

thiếu một chữ ký phong bì mở ra

bán đi.  rậm rật sơn hà

hồng tía vườn tược

bao la núi rừng

chia chác rồi.  riêng.  và chung

ngộ thiệt*

cái túi to đùng vụt bay

 

đồ

cái trán đè nặng xuống đầu

nhân cách lùn tịt

thời đại đồ đá

đồ đồng

không.  không phải

thời của túm tụm đồ đoàn

vơ.  và vét

 

dứt

diễn biến chuyện ruồi bu

đất nước cái lỗ lù

cứ diễn thôi đừng tỏa

thằng tí.  riết là cu

 

hoàng xuân sơn

Denver,mười ba tháng chín mười sáu

*chữ,Trần Thị Lam

 

 

 

 

©T.Vấn 2016