10/07/2016
Như Thương: THẮP NẾN LÀM THƠ

Khuya tình thắp nến làm thơ

Ngoài hiên bão nổi có chờ đợi Ta

Đợi câu Thiền-Ngộ mưa sa

Kiếp xưa giọt nắng hóa ra mù trời

Phải chăng trăm nỗi đầy vơi

Khúc trầm luân rớt lệ rơi chốn này

Hay từ tiền kiếp ngàn mây

Trôi theo đỉnh núi để bay nghìn trùng

Giọt mưa hạt nắng thủy chung

Qua cầu bóng đổ ngắm dung nhan tình

Dẫu là mưa nắng một mình

Trút cơn giông bão- vẫn hình như… Em

Cuồng phong và cả êm đềm

Là Em đỏng đảnh giữa đêm Tháng Mười

Biếc xanh cây cỏ rối bời

Cúi đầu sũng nước lạy Trời đừng mưa

Biết đâu đất lệch thuở xưa

Bây giờ nghiêng ngả như chưa lở bồi

Thôi con chữ lỡ ướt rồi

Phút Thiền dấy động…Ta ngồi lo toan

 Như Thương

(Viết trong đêm 6/10/2016 khi bão Matthew đến Florida)