10/19/2016
Như Thương: DẠ CÓ NHỚ AI…

.
 

Ví dầu sông lở lại bồi

Dạ sao nhung nhớ chỗ ngồi bậu qua

Ghe theo – mặc kệ người ta

Bậu chèo, bậu chống, bậu ra cửa vàm

Hỏi mùa gió chướng phương Nam

Ơi mùa nước nổi, lũ tràn bờ đê

Nước rằm Tháng Tám thương quê

Đàn cò vỗ cánh theo về chốn xa

Lóng phèn, lóng hạt phù sa

Hàng lu nhà ngoại tưởng là rào thưa

Nước trong như nụ cười xưa

Hò ơ … câu hát em chưa lấy chồng

Ngó trời ngó đất mênh mông

Nét duyên biết có ngó mong mưa đồng

Súng, sen vượt nước trổ bông

Bậu ơi qua nhớ lưng ong hổm rày

Dạ ơi, dạ có nhớ ai …

Như lục bình nhớ sông dài. Tím sông …

Như Thương

©T.Vấn 2016