10/18/2016
Hoàng Xuân Sơn: gối lệch

 thu-o-b-u

 Tranh: Thu ở BU – Mai Tâm

 

             khi ra đi với biết bao nhiêu con đường

                   là ca vui với bao niềm thương


tôi viết

để rồi ngừng bay

ngưng

đọng

chỉ còn những chuyến đi

trong lòng bàn tay

mân mê khói sóng

hạn hẹp vốn thừa

thặng dư

đất

cát

bài ca về chiều

tôi hát tôi hát

lời bay trong gió(*)

cuốn đi cuốn đi(**)

về đâu ai biết

là câu trả lời

của gió

choàng hơi may

của thu                 rất gầy

thu vẫn gầy

trong tàn nắng lóa

tôi viết như đọa

nhủ thần lung linh

giấc ngủ

một mình

nhập nhòa gân sóng

tay vò quả bóng

bay đi bay đi

quả bóng                        bay

đi

 

hoàng xuân sơn

15 oct. 2016

(*) (**) phỏng theo Bob Dylan, – Trịnh Công Sơn

 

 

 

 

©T.Vấn 2016