10/29/2016
HươngKiềuLoan : PPS Một Đời – Tứ Trụ Việt Nam và Halloween

Xin Bấm Vào Đây Để Mở

HươngKiềuLoan : PPS Một Đời – Tứ Trụ Việt Nam và Halloween

pps-1

pps-2

pps-3

  (  Cấp lãnh đạo xin tiền từ dân để cưú bão lụt )

 

 

 

 

©T.Vấn 2016