12/08/2016
Sử Mặc: người

doi-cho-hinh-edit

Tranh- Trần Thanh Châu

 

một người lẫm chẫm bước ra

một người thơ thẩn đi qua dòm vào

một người dựa cột tào lao

nghe người điên nặng kêu gào dưới mưa

một người hình thể rất xưa

mà nom như kẻ mới vừa khai sinh

 

Sử Mặc

6 dec. 2016

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016