12/19/2016
YÊN ĐÔNG: CHỖ NGỒI BỎ TRỐNG

     raining

Khung Cửa Đợi Chờ – Tranh : Trần Thanh Châu

 

Đường khuya mờ khói súng

Anh đi vùng hành quân

Một chỗ ngồi bỏ trống

Áo cưới chiều bâng khuâng

 

Tháng tư đen gãy súng

Anh, bạn anh vào tù

Một chỗ ngồi bỏ trống

Ôm con buồn tiếng ru

 

Nơi xứ người lóng ngóng

Các con chưa lớn thêm

Một chỗ ngồi bỏ trống

Anh bận vào ca đêm

 

Một chỗ ngồi bỏ trống

Cho hữu thường hôm nay

Một chỗ ngồi bỏ trống

Cho vô thường ngày mai

 

YÊN ĐÔNG

 

 

 

©T.Vấn 2017