12/27/2016
Sử Mặc: Chùm thơ độc diễn-don’t-ồm ồm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ảnh – Lưu Na

độc diễn

 1 người vừa khóc vừa la

1 người chửi đổng tiên-sư-cha chúng mày

1 người đái bậy trên đồi

1 người tụt xuống ngồi phơi giữa đường

1 người mỏ nhọn cằm vuông

1 người ốm nhách nỏ còn xương da

1 người vừa hót vừa ca

ầu ơ khúc ruột cái nhà ở mô ?

hăm mốt tháng mười hai mười sáu

 

 

don’t

            [nhân đọc một vài hồi ký tào lao]

 

đừng biện bạch

chính các anh làm cho con ngươi nổ tròng

làm cho đất nước nhục nhã

ngày hôm nay

đừng đổ tội thời thế

mua chuộc lòng ngây thơ

thời thế không dự phần vào những đầu óc ngu xuẩn

đừng minh oan

chẳng có gì oan ưng

chỉ có tình tội lút đầu

những nắm đấm vịt vờ trên xảo tâm

đừng múa may nữa

triệu con bù nhìn

đã tới hồi

chóng mặt

 

ồm ồm

 cứ rướn lên.  và rống

thơ bay vèo cái mống

cứ bình tâm mà la

rập ràng một khúc ca

 

cứ tà tà đâm xuống

bề gì đất cũng chuồi

be ngang bờ ruộng. lũi

hết đầu thì tới đuôi

 

lết lết lết lết lết

mày bò dọc.  tao ngang

tung hoành bê nguyên trụ

cứ vui vẻ chạy làng

Sử Mặc

20/7/2015

 

 

 

 

©T.Vấn 2016