12/30/2016
Hoàng Xuân Sơn: cảnh giới-l(nh)ời

clip_image036.jpg

Ảnh- HKL

 

 

cảnh giới

 chắn.  đùng một liếp cửa           ho

gió không qua lọt

nên lò cháy khan

thưa-em-mùa-rất-hung-tàn

trời mưa đội nắng

mùa màng đụt mây

luồn nhau đi trụi hàng cây

cái thân bãi nại                án

đày

vô luân

bữa trần gian quên bận quần

nghe chân lạnh cẳng

đầu sân

cuối nhà

 

 

l(nh)ời

 ậm ừ (1) lúc

ậm              à

ô hay nói nhẹ

sao nhà lại bay

cái tâm xiêu đổ trong ngày

có ai nhặt được

bàn tay mỏi nhừ

thao tác nộ cuồng riêng tư

vốn liếng khánh kiệt

ngục tù loay hoay

ậm ừ ậm à lúc này

qua cầu lạnh gió

mới hay chiều

tàn

hoàng xuân sơn

17 dec 2015

 

 

 

©T.Vấn 2016