10/04/2010
70 Năm Tình Ca (33) – Minh Kỳ

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

minhky