01/19/2017
YÊN ĐÔNG: CHỜ XUÂN

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

       Ảnh: Lưu Na   

 

Kìa bao thiếu nữ chờ xuân

Nằm đợi hay đã mặc quần đi đâu

Năm nhuần xuân đến hơi lâu

Thơ ta chạm ngỏ gật đầu chào em

Bút khai dấu mực lem nhem

Mà em lầm tưởng xuân đem đúng kỳ

Môi hồng em cắn câu thi

Chợt rơi mấy mảnh xuân thì dưới chân.

                   YÊN ĐÔNG

 

 

©T.Vấn 2017