01/22/2017
Sử Mặc: Chùm Thơ Cuối Năm Khỉ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ảnh: Lưu Na

 

 

hậu sản

đồ mặt lờ

ngu gì đâu không chịu thấu

vật vạ i tờ

ở đâu chui ra quái quỷ

xờ hờ chờ ngờ

đỉnh cao khỉ mốc

trí tuệ

cờ cờ cờ

 

 

đo đạc

ngắn

mà đau

chọc

thì sâu

 

 

chí [hoét]

không bao vờ quý đại gia phê bường

chém bùn chặt sắt

dám mở miệng hó hé về sự oan khổ tột cùng

của thằng dân cùn mằn

quý đại ra cứ tha hồ hoa thơm bướm lượn

trên những luống cày tóp teo chả còn chất sống

rồi tán hươu tán vượn

[ hoa thúi địt cải biên thành hoa tự do

cái đít lõ nâng cấp thành hàm râu thánh sống]

các anh dòm chừng nhau phút xuất thần

cho đến lúc ngọn cờ không còn gió để trở

tôi gớm

tôi tởm

tôi lợm

đờ mờ các anh lũ thợ đ(l)iếm

biết đếch gì mà bàn láo

chuyện văn vẻ con người


Sử Mặc

15 tháng giêng 2017

 

 

bốn vờ

vơ vét vớt vát

 cứ ôm lấy chẳng chịu buông *

chí phù mả tổ thuồng luồng hải nam

quen luồn trôn chẳng chịu làm

cơm thừa canh cặn tận tham đáy nồi

vì cái chỗ đặt đít ngồi

khư khư bám lấy rục đời tổ tông

chẳng phải thằng chẳng phải ông

muốn làm con thú long nhong chạy cờ

 

Sử Mặc

hăm mốt tháng giêng mười bảy

*tựa một bài báo của Bùi Tín

 

 

 

©T.Vấn 2017