02/14/2017
Yên Đông: SINH NHẬT THÁNG HAI

Hoa Diên Vỹ

Hoa Diên Vỹ – Tranh: Mai Tâm

 

Một năm có đến tháng mười hai

Xui xẻo chi lòi ra tháng hai

Hỏi má, má đổ thừa Bà Mụ

Kêu ba, ba bảo tại Ông Mai

Thì thôi mặc kệ dài hay ngắn

Thiếu đủ ít nhiều có chết ai

Thẳng ngay có lúc trời cho nhuận

Khéo giữ của trời sẽ sống dai

 

YÊN ĐÔNG

 

 

 

 

©T.Vấn 2017