02/17/2017
Hoàng Xuân Sơn: dưới đáy cặn

 IMG_1183 (1)

Ảnh-Lưu Na

                            hắn gục đầu xuống

                             nhìn thấu bầu trời

                             nơi cặn rượu


chìm

làm khó mình làm khó ta

khó nhau chi để mặn mà

tan trong hồ khói lạnh

hết đường về một câu ca

 

trông

xem kìa.  nơi tống biệt

mùa bịn rịn chia tay

bước đi rồi chẳng thiết

buồn im.  nước lại đầy

 

thức cũ

có một cách để thay

áo.  thay giữa mùa huyên

náo.  nên chi mình vẫn

chưa biết điều diệu ảo

 

tứ

rình được một câu thơ

cái ngứa đâm tua tủa

râu ria một bệ thờ

ánh nhương sao mờ tỏ

 

gấm

ráng  về nơi cẩm phả

lên đỏ mặt hòn gay

lụa mềm đi ra biển

hoàng hiệp sóng dâng đầy

 

phá nhịp

dầu sôi dầu sôi dầu sôi

lửa bỏng lửa bỏng lửa bỏng

nín đi nín đi núi đồi

hang động hang động hang động

 

khó

thơ khó hiểu nghĩa là ai muốn hiểu

hiểu cách chi hồn cạn nước vơi đầy

chữ đã hết.  chương đạo hàm cũng khép

lửa đã tàn còn một chút tro nguôi

hoàng xuân sơn

 

 

©T.Vấn 2017