03/26/2017
obien81: biển ấy, mùa này

 

bien ay

quê nhà xa lắc xa lơ đó,

ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

(Nguyễn Bính)

 

thuận an tháng này không mây trắng

vần vũ mây đen sóng bạc đầu

gió rít như muôn hồn réo gọi

đồng đội anh em giờ nơi đâu?

 

cát vàng nâu sậm như thấm máu

hàng dương cành khô gầy trơ xương

bốn hướng mịt mù cơn mưa lạnh

đất, trời, lòng ta cùng thê lương

 

nhớ người nằm xuống không nén hương

đớn đau lòng quặn như dao cắt

tiếc thương anh em thân nát tan

ngậm ngùi bưng mặt chảy máu mắt

 

thân trai binh lửa ai mạc mặt?

chiến trường dầu dãi ai gọi hồn?

tuyệt lộ thà chết không chịu nhục

lầy thân hiển hách tấm lòng son

 

ngàn năm còn với nước non …

(melbourne, 26/3/2017)

obien81

 

 

 

©T.Vấn 2017