03/30/2017
Hoàng Xuân Sơn: ẩm thực & tia nhìn của nắng

  Vá cờ

Vá Cờ- Tranh: Mai Tâm

ẩm thực

 việt không vê

vzò vziên lồ gồ            hán(g)

thước hình chữ T khuôn mặt thợ

tình tiền tẩu tán

định vị chủ là mày

 

là ai

[ôi ai ôi ai           ôi]

ma-dzê mày đâu

tình tang tích tịch

con đường xưa leng keng nhạc khúc

chuông bá láp

điểm chết tô phở không hành

 

xung huyết hận bằng muối

đừng nêm đường

biển đã chết

mạch máu tùng đảng lên ngôi

 

miến pha bột lự

gà chảnh

luôn mồm búi hành phi ngũ độn

chửi xéo hàng mành

 

mắng đấy mắng đấy

trứng cút nhụt chim

đừng ăn củ tiếu

mì chú thoòng

tống táng bùi nhùi lông nách

đừng đừng

pánh pao xíu mại

tỉm xắm thịt thối

tỉu nà ma

hoàng xuân sơn

27 mars 2017

 
tia nhìn của nắng

tuyết đã làm câm những họng khói mùa đông

khi nắng lên

ai biết đường về khởi điểm

chồi lan.  mầm lú bên đồi phác thảo

tất cả chúng ta đều quên đi

cái nhục làm kẻ hèn

đời sống mang dạng thức chiếc còng số 8

không phải tại cùm kẹp nghiêm chỉnh

chúng ta tự khóa mình

cổng khóa.  miệng khóa.  ngàm khóa

mình sống lấn lướt như loài lươn trạch

giữa sông rạch chàm bàm

trong bùn

trong buồn hôi ngàn ngàn rệu rã

phố xá kiểu gì

đất đai kiểu gì

khi lũ xa hoa còn bụm tay hứng nước đái quân thù

leo cột đu bổn tòa thổ phỉ

bài đại cáo chết lấp lú dưới lọng tía ngai vàng

chúng ta như chim tha bay tràng hạt

hột mù rơi vãi biển đông

mỗi hạt cưu mang một lời châm cứu

khi nào kim châm huyết mạch nhân quần

khi nắng lên

tia nhìn

hi vọng thấu kính

cái nhìn xa xăm về phía thuỷ nguyên

hoàng xuân sơn

16.3.2017

 

 


©T.Vấn 20017