04/12/2017
YÊN ĐÔNG: CẮT CỎ

               

BOI HOI -1

Tranh – Trần Thanh Châu

 

Cuối tuần vợ sai cắt cỏ

Mở kho nắm cán lôi ra

Máy cũ bu-di chết lửa

Loay hoay gần đứt dây ga

 

Hai mảnh sân đan cỏ rối

Đất khô hoa lá xác xơ

Ạch đụi chân run tay mỏi

Việc xong người máy bơ phờ

 

Khu kia cỏ non xanh mướt

Nhà ai hoa ngát hương bay

Thoáng trông mà lòng đã khoái

Ước chi ta đủ sức cày

 

Vợ quát:”có nhà đã phước

Cuối tuần chịu khó chăm hoa

Siêng tưới cỏ khô cũng mượt

Mơ chi thay chủ đổi nhà”

 

Ai sắm nhà mà chẳng có sân

Cắt cỏ quanh năm muốn tuột quần

Lúc trẻ giúp không cho hàng xóm

Nay gìa ngồi ngó chẳng còn gân

YÊN ĐÔNG

 

 

 

 

©T.Vấn 2017