10/05/2010
70 Năm Tình Ca (50)- Cung Tiến 1

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

cungtien