01/11/2018
Hoàng Xuân Sơn: sông. và sao & thơ dép

Sông quê hương

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm

 

 

sông.  và sao

sông sao có một áng mù

là con đường sữa tới khu tuyệt tình

tôi vì em mà u minh

mang dấu ấn của dạng hình vô căn

chớp lóe.  roi buông một lằn

đã rách nát triệu vết hằn nhân sinh

sông sao sa hỡi bạn tình

nước ơi sóng giũ hồi kinh ngạ từ

 

 

thơ dép

chợt nghĩ tới Nguyễn Xuân Sử

xách dép qua sông quai dép đứt

rớt xuống bàn chân tượng gỗ lì

mười năm dẫm đạp không buồn hứng

áo xống muôn đời vẫn cách ly

 

làm sao em biết nước là chữ

khấy đục nên trong vữa đại hồ

cầm mưng mức lạnh rào biên giới

chạm giữa đất người dây nhám thô

 

áp dép vào tai nghe huyền lục

chân không buông chân rơi thẳng chiều

trái đất sum vầy nơi quỹ đạo

bỏ một con đường xanh thiết thao

hoàng xuân sơn

 

 ©T.Vấn 2018