01/23/2018
Hoàng Xuân Sơn: Chiều

 SaiGon ngay tro lai 3

Sài Gòn Ngày Trở Lại – Tranh: Thanh Châu

 

 

Tôi trở về chiều nay xóm vắng

má đời xưa vẫn đứng trông chiều

bầy vịt nhỏ kêu khi chiều xuống

giậu hoa vàng vẫn đẹp phiêu phiêu

 

Tôi trở về chiều ba bốn bận

giấc mơ thường chỉ có bây nhiêu

tôi ướm hỏi bạn đường xa xứ

lòng tha hương vẫn nhớ chiều chiều?

 

Con trăng cũ tự hồi đi mất

cây ơ hờ nắng chẳng buồn reo

má ngày xưa mắt mòn dấu lệ

đứa con hư thất lạc bao chiều!

 

Tôi trở về chiều hôm đổ bóng

tôi đổ dài trên những thân yêu

má đời xưa không còn đứng ngóng

cánh hoa xưa tàn rũ trong chiều . . .

hoàng xuân sơn

trích Viễn Phố (Việt Chiến 1988, tuyệt bản)

 

 

©T.Vấn 2018