03/09/2018
Nguyên Lạc: TRĂNG NGUYÊN TIÊU

vạc bay

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm

 

Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt (thơ Đường)*

Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi 

Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời (Trịnh Công Sơn) **

***

Trăng trong. hắt đổ bóng dài

Ngắm trăng. sao cứ. nhớ hoài dáng xưa

Gió lay. sầu chắc đủ vừa?

Động tôi chút mộng. đêm mưa trao tình

 

Nguyên tiêu. đối bóng với mình

Trong tôi trọn vẹn. bóng hình Nguyệt kia!

Mưa đêm. níu giữ chân về

Tay ôm tình ngất. điếng mê thân người

 

Từng vuông da thịt. ngọt môi

Cho nhau. quên mất đất trời ngoài song

Tiếng mưa. cùng khúc nhạc lòng

Hòa vui từng nốt

Đêm mong vô cùng

 

Nay rồi. mất dấu tình chung

Nguyên tiêu im vắng. tôi cùng bóng tôi!

Tưởng như. trăng chỉ trăng thôi

Trêu tôi. Nguyệt sáng!

Hồn tôi bóng người!

Nguyên Lạc     

Đêm Nguyên tiêu 2018

 

 

(*) Đêm Nguyên tiêu hoa đùa giỡn trăng

(**) Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi

Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối

Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui

Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời

Từ trăng thôi là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên

Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một minh

(Nguyệt Ca – Trịnh Công Sơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018