04/03/2018
Hoàng Xuân Sơn: Về

nhớ về người nằm xuống

 Nhớ về người nằm xuống – Tranh: Mai Tâm

 

về

tới độ hư không chàng về

trên vai cánh hồng tơi tả

tự thân gai đâm buốt tê

chàng không nhớ gì.  cơn gió

 

thời xưa đi tự hồi nào

dưới chân đầm lầy hệ luỵ

chàng nhớ một dốc đồi cao

gió.  lại phương nào bất kể

 

mưa què lụt gấu chân không

thổ nhương tình hoa lạc hướng

gió không ươm nụ phong tần

tạ môi non thèm hôn muộn

 

mùa nâu chín rối tơ thiều

tiếng ngân vùi mầu trong lá

vàng hóa niệm khúc cầu siêu

chàng ôm vai rừng kể lể

 

ngọn tóc bền lạnh trời sao

chàng nằm giữa đất khô cứng

gió phong phanh ngực rì rào

ôm nhau nấm mồ bất hạnh

hoàng xuân sơn

jan 2018
 

nơi đâu xa

                        xác thân xác thân

                                      về với bụi hồng

                                      thọ ơn thọ ơn

                                      oan cừu nhẹ trả

 

hãy để tôi buông ra

tháo khoán đời thực vật

cho xuôi mát chu kỳ

đời người như cơn nát

 

cuộc người như teng đồng

bám đeo dòng ung thuỷ

hãy để cho tôi khóc

con mắt đồng tử chết

 

bưng óc lầy như tim

bám vào huông miệng lở

khói đâm ngực phì phò

để yên cho tôi nhớ

một lần.  kiếp sâu đo

hoàng xuân sơn

cuối tháng 3/2018

[Nghĩa nằm mê man]

 

 

ngọc chân

tiễn đưa Quách Tất Nghĩa [1956-2018]

 

đêm chong ngực

với muôi đèn

luồn bay đi chuỗi hồng

sen                        vực ngờ

nghiệm đời mê mệt xương da

nghe thân cửu vạn

đổ oà mai sương

đường xanh ngút

triệu con đường

ngã ba trừng giới gọi buồn

câu lưu

thả tâm

gởi

nhẹ

oan cừu

đất gầy mạch giống vàng lưu ly này

một lần

tay chợt níu tay

thì xin thuý ái

còn lay bóng nằm

lặng.  tờ

là của âmâm

nhạc đưa cung bẵng

gối đầm

tay trơn

hoàng xuân sơn

28/29 tháng 3 năm 2018

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018