04/19/2018
Nguyên Lạc: Bài Thơ Tháng Tư

giot le den-1

Giọt Lệ Đen – Tranh: Thanh Châu

 

ĐƯỜNG ĐÊM THÁNG TƯ

Đèn vàng buông sợi. thốn tâm

Đường đêm thinh lắng. âm thầm

Hàng cây. trơ gầy dáng rũ

Nhớ người. tình ấy có không?!

 

Đêm nay. góc im đối bóng

Con đường. như bỗng trở mình!

Đèn hắt hiu. hay mắt lệ

Khóc chi. hình bóng nguyên trinh?!

 

Đêm nao đèo nhau. đường vắng

Vòng tay. ôm trọn ân tình

Hoan ca. nhặt thưa tiếng gió

Ngọt ngào tình khúc. môi xinh

 

Sẽ rồi. chút gì để nhớ?!

Mai ai. bỏ phố lên ngàn!

 

Bể dâu. nào ai mong đợi!

Xuân nao. uất hận lệ tràn

Trại nao. chém tre đẵn gỗ

Người rồi. như áng mây tan!

 

Vẫn đêm. lặng bên góc nhỏ

Trời không. chỉ áng mây mù

Trăng đâu. đèn vàng hiu hắt?

Tháng tư. thống thiết xuân thu!

 

Có đây. sương rơi thấm lạnh!

Buốt tim. tình khúc đêm nào!

 

Chắc gì. kiếp sau sẽ gặp?!

Thôi tôi. riêng mãi đêm nao!

 

 

NỖI SẦU THÁNG TƯ

 

Tháng tư lại đến. phải không người?

Đến chi. thêm thống thiết cho đời?!

Quê hương ngút mắt. chiều. phương ấy

Chỉ áng mây trôi. mãi cuối trời!

 

Đã cố dặn lòng. thôi tôi ơi!

Ra đi. là đã biệt li rồi!

Quê hương xa lắm. nhìn đâu thấy!

Ai. sẻ chia tôi. nỗi sầu này?!

 

Cố hương mất dấu. đoài. phương ấy *

Vẫn mãi trong tôi. bóng nguyệt đầy!

……

(*) Đoài:

– Phương tây – Việt Nam – nhìn từ Mỹ.

– Đoài: đoài đoạn

 

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018