05/03/2018
Lê Hữu: Thơ gửi người bạn cũ

Nguoi tu`

                                  * gửi nmt

 

Nay ta làm bài thơ

gửi cho người bạn cũ

khi xưa cùng ở tù

đến nay ta còn nhớ

 

Ta đang lúc chán đời

tình cờ mà gặp bạn

Bạn đang hồi mạt vận

gặp ta ngẫu nhiên thôi

 

Ta là tên lãng tử

bốn mùa chỉ rong chơi

Bạn là tay kỵ mã

dọc ngang cũng một thời

 

Thế gian nhiều biến đổi

nay gặp bước đường cùng

Bạn phế bỏ võ công

Ta đời tàn bạc nổi

 

Trong cảnh đời tăm tối

bạn cùng ta vẫn vui

Ta giọng cười khinh bạc

Bạn hào khí ngất trời

 

Bạn cùng ta tri kỷ

khi bài nhạc câu thơ

khi luận bàn thế sự

khi cười ngạo giang hồ

 

Hẹn mai một ngày về

rượu cùng say chết bỏ

ôm nhau cười ha hả

cho quên hết nỗi tù

 

Hay đâu bạn về trước

còn lại mình ta thôi

Một sớm nào tiễn biệt

xiết tay nhau ngậm ngùi

 

Bạn cùng ta câm lặng

như bức tranh không lời

Nhìn sâu trong mắt bạn

ta đọc thấy nhiều lời

 

Từ quê xa bạn có

viết cho ta cánh thư

nhắc hoài câu chuyện cũ

khi xưa cùng ở tù

 

Bạn về đã hai thu

ta vẫn còn ở lại

Bạn về đã ba thu

ta còn nằm đây mãi

không biết tới bao giờ…

 

Bao giờ ta gặp bạn

trong cõi sống mịt mùng

Mỗi đứa một đời riêng

còn nhớ nhau không tuấn?

 

Lê Hữu

 

 

 

©T.Vấn 2018