05/07/2018
Như Thương: HẬN TRƯỜNG KHÚC

 

Tang trang

1.

Dân tộc tôi ngày nào cũng có giỗ

Triệu triệu người lặng lẽ mấy mươi năm

Đất quê mẹ hình như không còn chỗ

Phơi xương khô, cắm bia mộ người nằm

2.

Tháng Tư nào gom kẻ sống người chết

Còn bao nhiêu…ngồi nhớ lại chuyện xưa

Tàn cuộc chiến ai đi tìm dấu vết

Tìm “Thằng Con” biệt tích đã về chưa

3.

Bi đông rượu ngày xưa chưa kịp rót

Tháng Tư này Tao tưới giọt oan khiên

Lên ngọn đồi đi tìm “Mày”… Xa xót

Mày ở đâu giữa đồi núi nghiêng triền

4.

Ngày giỗ con Mẹ lâm râm khấn nguyện

Con trở về…nghe lòng Mẹ héo hon

Lần đầu tiên con tôi: Người vượt biển

Giữa cuồng phong, ai biết được mất còn

5.

Con có biết: Cha con người lính trận

Bụi quân hành, dây ba chạc, giày Saut

Nghẹn ngào kể, Mẹ rưng rưng lệ ngấn

Quấn tang Cha mà ánh mắt ngây ngô

6.

Ngày tang vấn xót xa đời sương phụ

Kèn chiêu hồn thay trống trận thúc quân

Nỗi đau thầm quyện khói hương ngày cũ

Tế mệnh người nay Vị Quốc Vong Thân

7.

Đường ra Bắc có bao nhiêu ải khổ

Có bao nhiêu con sông đục hận thù

Để thân tù có những ngày đào lỗ

Chôn bạn mình giữa rừng thẳm thâm u

8.

Có bao nhiêu Tháng Tư để mà nhắc

Giỗ ngày nào: Kẻ sinh Bắc tử Nam

Giỗ ngày nào: Người sinh Nam tử Bắc

Oan nghiệt này từ cuồng vọng tham lam

 

Như Thương

(Cuối Tháng Tư Quốc hận 2018)

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018