07/24/2018
Hòang Xuân Sơn: thơ khẩu hiệu & stop

 

bay cho

Bẫy Chó – Tranh: Thanh Châu

 

thơ khẩu hiệu

 

cái lưới ngăn quả lóng lướt qua

người cứ vượt

vượt

vượt

trường sơn trùm ảo tưởng

sá gì tường lửa cát cứ biên phòng

vượt qua lửa

chúng cơ động mình chủ động

người người vượt qua biển

biển hát tân tòng

vượt tới tâm đồng

mọi nẻo đường căng khẩu hiệu

đả đảo bọn cầm dây

cho lũ ác thả diều

tháng 7/2018

 

STOP

 

[chúng vờ vịt làm người lương thiện]

hãy chặn đầu bọn hung thủ luồn lọt núp bóng tự do

bây giờ là thằng cu bé

mai mốt tới thằng cu lớn

chúng âm thầm kế sách tháo chạy

[rì rò như nước giọt]

sau khi vơ vét cạn đáy thủng nồi miếng cơm manh áo người dân

chúng âm mưu lạy dâng đất nước cho ngoại bang

đám lù phù tởm lợm

để kéo dài chút nguỵ quyền trấn áp

 

STOP chúng lại.  bọn tội phạm thế kỷ

điểm mặt

từng tên

từng tên

đừng cho chúng lọt vào

chiến tuyến lương tâm nhân loại

hoàng xuân sơn

mười lăm tháng bảy 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018