08/17/2018
Hòang Xuân Sơn: phút cuối. và những đoạn khác

Long Den

Lồng Đèn – Tranh: Mai Tâm

 

                     nhớ đồng hương đồng khói Mai Khắc Ứng

tôi phiên âm một chữ

muốn đẩy bóng lên lề

bóng còn đương ngả ngớn

chợt cuối trời tê mê

 

một người rất can đảm

bứt cỏ cú làm thơ

dưới đất con sâu ngọt

nằm cái chết đứ đừ

 

vào ổ hang quá vãng

tìm một mạch hương bung

nguyệt hồng trăng nguyên thuỷ

hạt máu đơm kỳ cùng

 

hôn khẽ khàng lên trán

là chăm chút nửa vời

một vì sao lấp lánh

một cuộc tình đâu nơi

 

líu ríu chân đi cùng

rồi dịu dàng tách bạch

sấm chớp giữa mùa hung

nốt hương trầm lạc phách

 

hoàng xuân sơn

không ngày tháng

 

 

©T.Vấn 2018